Electric Sea Festival

Abendkasse

Regular Ticket

Freitag: 40,00 Euro
Samstag: 40,00 Euro
Wochenende: 80,00 Euro

VIP Tickets

Freitag: 60,00 Euro
Samstag: 60,00 Euro
Wochenende: 120,00 Euro