Electric Sea Festival

TIMETABLE

Timetable Freitag

21.00 – 22.00 White Chocolate
22.00 – 23.00 SKIY
23.00 – 00.15 Dynoro
00.15 – 01.30 Deniz Koyu
01.30 – 03.00 Tiësto
03.00 – 04.30 Uwe Worlitzer
04.30 -0 6.00 Money G.

Timetable Samstag

21.00 – 22.30 Anstandslos und Durchgeknallt
22.30 – 00.00 Moguai
00.00 – 01.00 Mattn
01.00 – 02.30 Blasterjaxx
02.30 – 03.45 Neelix
03.45 – 06.00 T.Noize